Педради, наради, семінари

2022/2023 н.р. 

31.08.2022 р. 

Порядок денний засідання педагогічної ради від 31.08.2022р.

Порядок денний

засідання педагогічної ради №1 від 31.08.22 року 

1. Підсумки діяльності Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 у 2021/2022 навчальному році.  Визначення пріоритетних напрямків роботи школи у 2022/2023 н.р. для забезпечення оптимальних освітніх результатів. 

Директор школи Л.І. Оробець

2. Особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 н. р. в умовах правового режиму воєнного стану.

Олянич О.М., Приутеску О.Б., Басараба О.В., Бужняк Л.Д.

заступники директора з НВР

2.1. Про вибір моделі та форм освітнього процесу в 2022/2023 н.р.

2.2. Про організацію безпечних умов праці для учасників освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану та дотримання санітарно-епідемічних норм при організації навчального процесу в умовах поширення коронавірусної інфекції.

2.3. Про затвердження режиму, структури і тривалості навчального року у 2022/2023 н.р.

2.4. Про схвалення педагогічною радою Освітньої програми школи на 2022/2023 н.р.

2.4.1.Організація освітнього процесу відповідно оновлених навчальних програм для 6-9, 11 класів (наказ МОН від 03.08.2022 року), навчальних програм для 1-2 та 3-4 класів (наказ МОН від 03.08.2022 року)

2.4.2. Про затвердження модулів вивчення предметів трудове навчання та фізична культура.

2.5.    Ознайомлення з Планом роботи управління освіти Чернівецької міської ради та затвердження Плану роботи школи на 2022/2023 н.р.;

2.6.    Про схвалення педагогічною радою доповнень до Стратегії розвитку школи.

2.7.   Інклюзивне та індивідуальне навчання в закладі в 2022/2023 н.р. Затвердження індивідуального навчального планів учнів.

2.8. Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів.

2.9.  Про особливості оцінювання учнів 5-го класу НУШ. Впровадження Методичних рекомендацій оцінювання навчальних досягнень учнів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти(наказ МОН №289 від 01.04.2022р.). Стан готовності закладу до навчання 5-тикласників НУШ.

2.10. Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з курсів за вибором, факультативів. 

2.11.  Про форми проведення Дня знань з дотриманням безпекових та протиепідеміологічних заходів; затвердження тем перших уроків.

2.12. Про терміни та форми проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у 2022/2023 н.р..

2.13.  Про затвердження режиму роботи ГПД

2.14. Про вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Затвердження графіка ВШК на 2022/2023 н.р. 

2.15. Про організацію харчування в закладі

2.16 . Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни.

Протоколи засідань педагогічної ради 2021/2022 н.р. 
              Протоколи

засідань педагогічних рад 

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №37 1.10.21 Результати опитування педагогів щодо  проведення нарадДіаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Яка на Вашу думку оптимальна епізодичність проведення нарад?. Кількість відповідей: 30 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Краще проводити наради:. Кількість відповідей: 28 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Який формат проведення нарад у даних санітарно-епідеміологічних умовах Ви вважаєте доцільним?. Кількість відповідей: 30 відповідей.       З яких питань педагогічної практики Ви потребуєте консультування? Вкажіть конкретні проблеми.

11 відповідей
-
Додаткові навички роботи з ведення уроків та позакласних заходів
поточні проблеми
робота з електронним журналом
Конкретних питань немає
На данний момент питань немає
Ведення електронних журналів
Немає
Розклад
Важко відповісти. Такі питання виникають на протязі навчального року. У мережі Інтернет є багато інформації і цікавих пропозицій щодо вирішення таких питань.

Робота з дітьми з ОПП в усіх аспектахДіаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Який день тижня для Вас є найбільш зручним для проведення нарад?. Кількість відповідей: 28 відповідей.

06.09.21  

План роботи

Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №37

над науково-методичною проблемою

«Підвищення якості надання освітніх послуг через впровадження у навчально-виховний процес сучасних  технологій навчання для НУШ»       

https://docs.google.com/document/d/1osYjF1gtErOErPavhWIHlef_MYYeQUcc/edit?usp=sharing&ouid=108226616419970091526&rtpof=true&sd=true  

 проєкти наказів 

НАКАЗ

від 01.09. 2021р.                                                                            №___

 

Про затвердження та виконання

рішень педагогічної  ради  школи

від 31.08.2021р. 

 

З метою ефективного виконання  рішень засідання педагогічної ради  від  31.08.2021 р.  протокол № 1

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити рішення засідання педагогічної ради Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №37 від 31серпня 2021 року протокол № 1.

2. Адміністрації школи та педагогічному колективу:

2.1. Спрямувати роботу на реалізацію Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцій «Нова українська школа» та профільної школи, типових освітніх програм, виконання нормативно-правових документів державного та регіонального рівнів щодо організації освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році.

(постійно)

2.2. Забезпечити реалізацію державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

(постійно)

2.3. Формувати новий освітній простір у закладах освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» з урахуванням енергоефективності, забезпеченням сучасним обладнанням, створенням мотиваційного та безпечного освітнього середовища.

(постійно)

2.4. Формувати інформаційну культуру та академічну доброчесність учасників навчально-виховного процесу  при їх участі в online, ofline проєктах, програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет-заходах, Інтернет-олімпіадах та щоденній освітній діяльності.

(упродовж року)

2.5. Активізувати участь учнів у різних грантових, освітніх програмах та проєктах, проведенні дослідно-експериментальної роботи, впроваджувати SТЕМ-освіту.

(упродовж року)

2.6. Долучатися до інтеграційних процесів в європейський освітній простір через участь у проєктах, розширення мовної практики в країнах Європи, обміну кращими практиками в міжнародних освітніх заходах. Застосовувати в педагогічній практиці знання, вміння та навички, отримані в рамках роботи   школи у цих проєктах, зокрема у   Всеукраїнській програмі «Демократична школа».

(упродовж року)

2.7. Затвердити:

   - план роботи Чернівецької загально-освітньої школи І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міської ради на 2021/2022 н.р.;

   Освітні програми роботи школи на 2021/2022 н.р.;

   правила внутрішнього шкільного розпорядку з дотатками   про тимчасовий    порядок організації освітнього процесу в період карантинних обмежень;

  - режим роботи Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №37, в т.ч. режим роботи ГПД

(змістити, у зв’язку з виробничою необхідністю, графік роботи ГПД з 12.05 год -18.05 год);

  - положення про впровадження електронного врядування в навчальному закладі    Здійснити перехід на електронне врядування в школі на платформі «NZ».

(з 01.09.2021 року)

- Регламент підготовки та організації освітнього процесу школи в умовах адаптивного карантину в 2021/2022 н.р.;

 -теми першого уроку  2021/2022 н.р.

2.8.Ухвалити зміни до Стратегічного плану розвитку школи на 2020-2025 р.р. та Плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включивши новопризначених вчителів.

 

2.9. Провести навчальну практику та навчальні екскурсії  в період з 30.05.21 по 11.06.22 року з можливістю дострокового проведення впродовж навчального року з відповідною власною фіксацією в журналі, в тому числі – дистанційно.

 

2.10 .Курси за вибором, факультативи, групові та індивідуальні заняття варіативної складової навчальних планів не оцінювати бально, а здійснювати    оцінювання учнів  за принципом «зараховано»/«не зараховано»  з відповідним записом в класному журналі.   

2.11. Вчителям 3-4 класів, у підсумковому оцінюванні школярів використовувати рівневу шкалу.

 (протягом року);

 

2.12.Вчителям предметів естетично – оздоровчого циклу при виставлені оцінок зі своїх предметів обов’язково враховувати особисті досягнення учнів на різноманітних конкурсах, змаганнях, фестивалях поза межами школи (постійно).

2.13.Вчителю інформатики Солонинко І.Ф. перевірити доступність всіх педагогів до робочої платформи та постійно надавати консультації вчителям з приводу електронного документоведення.

(до 03.09.21)

3. Заступникам директора з НВР Приутеску О.Б., Олянич О.М, Басарабі О.В.,    заступнику директора з НВР у початковій школі Бужняк Л.Д.:

 

3.1 Проводити внутрішній моніторинг якості освіти з метою виявлення та    відстеження тенденцій розвитку якості освіти закладу, становлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилення від них.

(постійно)

3.2 Забезпечити контроль соціально-психологічного супроводу освітнього процесу, медичне, логопедичне забезпечення, функціонування груп подовженого дня для учнів початкових класів.

(упродовж року)

   3.3 громадськості про освітні процеси та результати роботи на інформаційному    сайті школи.

(постійно)

      3.4 Організувати роботу щодо роз’яснення батькам здобувачів освіти щодо               необхідності впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти сторонніми особами в умовах пандемії згідно нового .

(упродовж року)

3.5 Тримати під  контролем створення безпечних умов праці, змістовного навчання, безпечної поведінки дітей під час освітнього процесу, дотримання норм культури спілкування.

(постійно)

 

3.6.          Сприяти організації інклюзивного навчання, забезпеченню надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами, взаємодії педагогів з фахівцями ІРЦ №2

(упродовж року)

 3.7  Контролювати забезпеченість учнів підручниками, постійно підтримуючи зв'язок з бібліотекарем школи;

(постійно)

3.8.тримати на постійному контролі питання безкоштовного харчування в школі в умовах адаптивного карантину

  (постійно)                                                           

15. Асистентам учителя інклюзивного навчання 1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-А та 4-Б, а також 5-А, 7-А, 8-А та 8-Б класів вжити заходів щодо інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір  закладів освіти шляхом створення безперешкодного освітнього середовища та відповідних належних умов  для їх  навчання   в  інклюзивних класах, групах. 

(упродовж року) 

16. Психологу школи Батринчук М.П. та соціальному педагогу Ящук О.В. забезпечувати соціально-психологічний супровід освітнього процесу.  

  (упродовж року) 

17. Класним керівникам 1-11 класів:

        17.1 Впорядкувати інформацію про учнів в системі ISYO

(до 01.09.21)

17.2 Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо здорового харчування учнів, т.ч.  безкоштовно за  відповідними довідками, в умовах  карантину;

 

 17.3 Підключити в кожну навчальну класну вайбер-групу заступників з НВР Приутеску О.Б., Бужняк Л.Д. для злагодженої організації роботи.

(до 03.09.2021р.)

18. Керівникам методичних об’єднань Сірман Г.С., Бучковській Д.В., Боднарюк О.М., Шевчук Н.В., Верещинській А.М., Качуровській Л.М. на засіданнях методичних об’єднань опрацювати методичні рекомендації з подальшим їх використанням відповідно до очного чи онлайн – навчання

(до 07.09.2021р.)

 

19. Медичній сестрі школи Каруценко Л.В.:

19.1. Продовжувати спостереження за станом здоров’я учнів з урахуванням особливостей навчання під час адаптивного карантину;

19.2  Проводити ефективну роз’яснювальну роботу з батьками, учнями та вчителями щодо дотримання всіх санітарних вимог в умовах карантину.

 

20.  Відповідальним за сайт школи  Солонинко І.Ф.(технічний супровід) та за роботу з учнівським самоврядуванням Ковалюк І.П.(змістове наповнення), секретарю Лакусті Ю. В. забезпечити інформування громадськості про освітні процеси та результати роботи на  сайті школи згідно чинного законодавства.

Директор школи                                             Л.І.Оробець

З наказом ознайомлені:


 

НАКАЗ

від  19.08.2021р.                                                                         №___

Про підготовку

та проведення засідання

педагогічної ради

   

     Відповідно  до  перспективного та річного  планів  роботи  школи  та  з    метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, вивчення теоретичних засад та методів і форм практичної реалізації освітнього процесу, сучасних педагогічних технологій, активізації роботи  педагогічних працівників та  розв’язання вказаних проблем

НАКАЗУЮ:

1.                 Провести засідання педагогічної ради школи 31.08.2020 р. о 10.00 год.

 з наступним порядком денним:

1. Особливості організації освітнього процесу в 2021/2022 н.р. Визначення пріоритетних напрямків діяльності школи для забезпечення оптимальних освітніх результатів.    

 (відповідальна: директор школи Оробець Л.І.).

2.  Методична робота в закладі: оптимізація структури та організації роботи. Методичні рекомендації щодо викладання предметів  навчального плану

(відповідальна заступник директора з НВР Олянич О.М.)

3. Про організацію навчального процесу в 2021/2022 н.р. Практичні аспекти.

 (відповідальна заступник директора з НВР Приутеску О.Б.)

 

2.Створити робочу групу з підготовки та проведення засідання педагогічної ради у складі:

Оробець Л.І. – директор школи,

Приутеску О.Б., Олянич О.М., Бужняк Л.Д. - заступники директора з НВР,

 Батринчук М.П. - психолог школи,

Басараба О.В. – заступник з ВР, 

керівники методичних об’єднань Боднарюк О.М., Сірман Г.С.,

Шевчук Н.В., Верещинська А.М., Бучковська Д.В.

3.                         Відповідальним за підготовку до проведення педагогічної ради:

3.1.                 До 20.08.2021 р. скласти план підготовки і проведення педагогічної ради.

3.2.                 До 26.08.2021 р. підготувати проекти виступів та рішень педагогічної ради.

4.                   Наказ довести до відома всіх педагогічних працівників.

5.                    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                               Л.І.Оробець

З наказом 

 

 

 

 Немає коментарів:

Дописати коментар